Giới thiệu

MediaZ Book là đơn vị đầu tiên xuất bản các tựa sách chuyên ngành Digital Marketing. Năm 2014 & 2015 chúng tôi đã ra mắt 2 cuốn sách với hơn 100,000 ấn bản.


Đến nay, MediaZ Book đã có 6+ đầu sách, với 200,000+ ấn bản được xuất bản. Các đầu sách của MediaZ Book thường lọt Top sách Best Sellers tại các kênh phân phối.

MediaZ Book xuất bản 2 nhóm sách chính:

  • Tủ sách Digital Marketing
  • Tủ sách Comic

Báo chí nhắc tới MediaZ Book: